خوابگاه شهید چمران


خوابگاه چمران:
اين خوابگاه يكي از خوابگاههاي پسرانه در خیابان امام (ره) _خ طرزی مي باشد كه در سال 1367 مورد بهره برداري قرار گرفت وبا مساحت 1267و زير بناي 1178 داراري امكانات ذيل مي باشد.( نمازخانه،سالن مطالعه،سالن ورزشي ،سالن تلويزيون )


سريدار خوابگاه:

آقای عین الله علیزاده

نیروی خدماتی:

آقای مجید هیمه فروش

شناسنامه خوابگاه:

 شناسنامه خوابگاههاي دانشجويي مجردي 
 نام خوابگاه  شهید چمران
 نوع خوابگاه  پسرانه
 طراحي اوليه  غيرخوابگاهي
 نوع مالكيت  واگذاري
 موقعيت خوابگاه  بيرون سايت
 سال ساخت  1365
 سال بهره‌برداري  1367
 مساحت كل (مترمربع)  1268
 زيربناي مفيد (مترمربع)  1178
 ظرفيت استاندارد «اسمي» (نفر)  46
 تعداد دانشجوي ساكن روزانه  49
 تعداد دانشجوي ساكن شبانه  0
 مسافت خوابگاه تا دانشگاه  2
 تعداد كاركنان رسمي دفتر خوابگاه  0
 تعداد كاركنان پيماني دفتر خوابگاه  0
 تعداد كاركنان قراردادی دفتر خوابگاه  0
 تعداد كاركنان خدماتي  1
 تعداد اتاق  18
 مساحت (مترمربع)  15
 تعداد آشپزخانه  3
 مساحت (مترمربع)  3
 تعداد فروشگاه موادغذايي  0
 مساحت (مترمربع)  0
 تعداد حمام  3
 مساحت (مترمربع)  2
 تعداد رختشوي‌خانه  0
 مساحت (مترمربع)  0
 تعداد دستشويي  4
 تعداد توالت  4
 تعداد تخت  50
 تعداد آب سردكن  2
 تعداد اجاق گاز ترموكوپل‌دار  0
 تعداد اجاق گاز معمولی 3
 تعداد لباسشويي  2
 تعداد يخچال  6
 تعداد تلويزيون  1
 تعداد خط شهري  2
 تعداد تلفن عمومي  1
 تعداد خط اينترنت  1
 تعداد رايانه  0
 نوع تجهيزات سرمايشي  كولر آبي
 سوخت گرمايشي  شوفاژخانه دوگانه سوز
 نوع تجهيزات گرمايشي  شوفاژ
 كتابخانه  مشترك
 مساحت (مترمربع)  24
 نمازخانه  مشترك
 مساحت (مترمربع)  24
 سالن مطالعه  مشترك
 مساحت (مترمربع)  24
 سالن تلويزيون  مشترك
 مساحت (مترمربع)  24
 اتاق فرهنگي و فوق‌برنامه  ندارد
 مساحت (مترمربع)  0
 اتاق مشاوره  ندارد
 مساحت (مترمربع)  0
 فضاي سبز  ندارد
 مساحت (مترمربع)  0
 سالن ورزشي  دارد
 مساحت (مترمربع)  0
 سالن غذاخوري  ندارد
 مساحت (مترمربع)  0
 سالن توزيع غذا  ندارد
 مساحت (مترمربع)  0
 اتاق ملاقات  ندارد
 مساحت (مترمربع)  0
 اتاق رايانه  ندارد
 مساحت (مترمربع)  0
 اتاق تعميرات/تأسيسات  ندارد
 مساحت (مترمربع)  0
 بيمه حوادث ساختمان  دارد
 سيستم اعلان حريق  ندارد
 سيستم برق اضطراري  ندارد
 شير آب اطفاي حريق  دارد
 كپسول آتش‌نشاني  دارد
 جعبه كمك‌هاي اوليه  دارد
 خروجي اضطراري (در و پله)  ندارد
 حفاظ پنجره  ندارد
 منبع ذخيره آب  ندارد
 دسترسي به مركز بهداشتي، درماني  ندارد
 نشاني خوابگاه  ارومیه خ امام خ طرزی جنب انشارات دانشگاه علوم پزشکی
 تلفن خوابگاه  4432246858

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب