رییس اداره امور خوابگاه


نام:مهران

نام خانوادگی:نجف زاده                                                   

سمت:رئیس اداره امور خوابگاهها

رئوس وظایف:                                                                                                           

  1. بازدید مستمر از خوابگاههای دانشجویی جهت بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات لازم و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
  2. بررسی و مطالعه دقیق مقررات و آئین نامه های اجرایی در خصوص نحوه واگذاری خوابگاهها و نظارت بر رعایت و اجرای دقیق مقررات مربوطه
  3. نظارت بر امور تسویه حساب بدهی خوابگاهی دانشجویان
  4. برگزاری جلسات توجیهی برای مسئولین خوابگاهها به منظور رفع مشکلات دانشجویان و خوابگاهها
  5. جلب مشارکت دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی در جهت حل مشکلات خوابگاههای دانشجویی
  6. ارائه پیشنهاد به مدریت جهت بهبود وضعیت خوابگاهها


تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب