شهردارها


لیست شهرداران منتخب (توسط شورای صنفی) خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی 96-95

ردیف نام خوابگاه نام و نام خانوادگی شهردار رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجویی
1  شهدای گمنام عارف حسن بابایی پرستاری کارشناسی 9415516016
2 شهید قلی پور ناصح قربانی پرستاری کارشناسی 9215516028
3  شهید اسماعیل زاده حبیب اله مقدس دندانپزشکی دکترای حرفه ای 9118114032
4 بوستان رقیه قهرمانی حبشی علوم آزمایشگاهی کارشناسی 9214617050
5 گلستان شیدا سلطانی پزشکی دکترای حرفه ای 9111112034
6 کوثر معصومه قلی زاده دارابی علوم تغذیه کارشناسی ارشد  9511720005

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب