کارشناس خوابگاه برادارن


نام:جمال

نام خانوادگی:رزاقی

سمت:کارشناس امور خوابگاهها

رئوس وظایف:

  1. ثبت نام ،پذیرش ،اسکان و معرفی دانشجویان به خوابگاهها
  2. انجام امور تسویه حساب بدهی خوابگاه دانشجویان و هماهنگی های لازم با صندوق رفاه
  3. بازدید از خوابگاههای دانشجویی
  4. تنظیم لیستهای بدهی خوابگاههای دانشجویان و ایجاد سند و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجویی
  5. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی
  6. ارائه پیشنهاد به مدریت جهت بهبود وضعیت خوابگاهها


تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب