کارشناس خوابگاه خواهران


نام:لیلا

نام خانوادگی:گوهرنیا

سمت:کارشناس خوابگاه دختران

رئوس وظایف:

 1. ثبت نام ،پذیرش ،اسکان و معرفی دانشجویان به خوابگاهها
 2. انجام امور تسویه حساب بدهی خوابگاه دانشجویان و هماهنگی های لازم با صندوق رفاه
 3. بازدید از خوابگاههای دانشجویی
 4. تنظیم لیستهای بدهی خوابگاههای دانشجویان و ایجاد سند و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجویی
 5. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی
 6. ارائه پیشنهاد به مدریت جهت بهبود وضعیت خوابگاهها

 

نام:معصومه

نام خانوادگی:معلمی

سمت:کارشناس خوابگاه دختران

رئوس وظایف:

 1. ثبت نام ،پذیرش ،اسکان و معرفی دانشجویان به خوابگاهها
 2. انجام امور تسویه حساب بدهی خوابگاه دانشجویان و هماهنگی های لازم با صندوق رفاه
 3. بازدید از خوابگاههای دانشجویی
 4. تنظیم لیستهای بدهی خوابگاههای دانشجویان و ایجاد سند و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجویی
 5. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی
 6. ارائه پیشنهاد به مدریت جهت بهبود وضعیت خوابگاهها

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب